Проект COVID 19

July 6, 2020 0 Comments

Зелено управление ООД е бенефициент по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, BG16RFOP002-2.073 на Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност. Проект и главна цел: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и […]