Дрон и термовизионна камера при обследване за енергийна ефективност

July 11, 2018 0 Comments

В изпълнение на проект BG16RFOP002-1.002-0554-C01 по ОПИК, Зелено управление ООД закупи дрон съвременнен модел. Техническото устройство притежава характеристики с възможност за записване на видео и снимки, с точност по височина до 1 метър; с точност по положение до 1 метър; с полетно време-18 минути; термална камера, със стабилизатор, 360 градусово покритие, и инфрачервено сканиране. Служители […]