EU проекти

Оперативна програма иновации и конкурентноспосолност 2014-2020

 • Приоритетни оси
  Технологично развитие и иновации
 • Наименование на процедура
  Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
 • Код на процедура/проекта BG16RF OP002-1.002-0554
 • Наименование на проектно предложение Разработване на иновативна услуга за адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност
  Срок на изпълнение 24 месеца
 • начало на проекта: 11-05-2017
 • край на проекта: 11-05-2019
eu logo