EU проекти

Оперативна програма иновации и конкурентноспосолност 2014-2020

 • Приоритетни оси
  Технологично развитие и иновации
 • Наименование на процедура
  Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
 • Код на процедура/проекта BG16RF OP002-1.002-0554
 • Наименование на проектно предложение Разработване на иновативна услуга за адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност
  Срок на изпълнение 24 месеца
 • начало на проекта: 11-05-2017
 • край на проекта: 11-05-2019
eu logo

Оперативна програма иновации и конкурентноспосолност 2014-2020

Проект и главна цел: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: Зелено управрение ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.