Проект COVID 19

July 6, 2020 0 Comments

Зелено управление ООД е бенефициент по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, BG16RFOP002-2.073 на Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност.

Проект и главна цел: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 Бенефициент: Зелено управрение ООД 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1500 лв. национално съфинансиране. 
Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.