Приключена дейност по проект “Разработване на иновативна услуга за адаптивно управление на мерките и инвестициите за енергийна ефективност” по ОПИК 2014-2020

March 1, 2019 0 Comments

Приключи дейността “Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес” Дейността е ключова от изпълнението на прокта, като регламентирана цялостната организационна структура за управление и изпълнение на дейностите по проекта и на екипите по изпълнението, с техните компетенции и отговорности; определяне на нивата на взаимодействие между екипите по различните дейности и нивата и времената за ескалиране и решаване на потенциални проблеми при изпълнение на проекта. Разработена методика за структуриране и осигуряване на иновативната услуга за адаптивно управление на мерките и инвестициите в енергийната ефективност, в т.ч. проектиране на информационната и ресурсна структура на услугата. Дейността страртира на 06.02.2018 и приключи на 27-02-2019.